• خرید و فروش
 • رهن و اجاره

 • اهواز
  تعداد 43 ملک برای شما یافت شد

  تاریخ ثبت:1399/5/13

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان عباسی

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان عباسی زاهد و وطن
  کد ملک : A8520655
  متراژ : 85 متر
  طبقه : 2 جلو
  سال ساخت : 1384
  مبلغ رهن: 35,000,000
  مبلغ اجاره: 1,900,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/13

  آپارتمان اداری تجاری در زیتون کارمندی خیابان خ حجت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان خ حجت زیتون و زمزم
  کد ملک : A7857476
  متراژ : 78 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1385
  مبلغ رهن: 50,000,000
  مبلغ اجاره: 2,500,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/13

  آپارتمان اداری تجاری تک واحده در امانیه خیابان ملی راه

  آدرس : امانیه خیابان ملی راه خیابان مهران
  کد ملک : A19081650
  متراژ : 190 متر
  طبقه : 6
  سال ساخت : 1398
  مبلغ رهن: 300,000,000
  مبلغ اجاره: 300,000  تعداد طبقه : 7
  تعداد واحد : 7
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/5/12

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون فیلسوف بین زیبا و زیتون
  کد ملک : A8529021
  متراژ : 85 متر
  طبقه : 2 عقب
  سال ساخت : 1386
  مبلغ رهن: 150,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 16
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/11

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان خیابن ظهرابی

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان خیابن ظهرابی بین زمزم و زمرد
  کد ملک : A7363915
  متراژ : 73 متر
  طبقه : 1 عقب
  سال ساخت : 1388
  مبلغ رهن: 28,000,000
  مبلغ اجاره: 1,800,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 16
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/11

  اجاره آپارتمان اداری در زیتون کارمندی خیابان زاویه

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زاویه نبش پاسداران
  کد ملک : A11136413
  متراژ : 111 متر
  طبقه : 5
  سال ساخت : 1398
  مبلغ رهن: 100,000,000
  مبلغ اجاره: 3,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/11

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان جهانگیری

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان جهانگیری زیتون و زمزم
  کد ملک : A8276858
  متراژ : 82 متر
  طبقه : همکف
  سال ساخت : 1386
  مبلغ رهن: 110,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 3
  تعداد واحد : 12
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/10

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان هدایت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان هدایت زیتون و زمزم
  کد ملک : A7585073
  متراژ : 75 متر
  طبقه : 1 عقب
  سال ساخت : 1384
  مبلغ رهن: 115,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/7

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون حجت بین زمزم و زمرد
  کد ملک : A3014688
  متراژ : 30 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1389
  مبلغ رهن: 30,000,000
  مبلغ اجاره: 2,500,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/5/7

  زمین و ویلایی در زیتون کارمندی خیابان خ یوسفی نژاد

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان خ یوسفی نژاد خ یوسفی نژاد بین زیتون و زیبا
  کد ملک : A44035454
  متراژ : 440 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1370
  مبلغ رهن: 400,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 0
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 6

  تاریخ ثبت:1399/5/2

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون دور پارک
  کد ملک : A1534313
  متراژ : 15 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1388
  مبلغ رهن: 25,000,000
  مبلغ اجاره: 2,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/5/2

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون دور پارک
  کد ملک : A6334324
  متراژ : 63 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1388
  مبلغ رهن: 70,000,000
  مبلغ اجاره: 6,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/4/30

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون زاویه
  کد ملک : A14035707
  متراژ : 140 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1394
  مبلغ رهن: 290,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 10
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/4/29

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون کارمندی عباسی

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون کارمندی عباسی بین خیابان زمزم و زمرد
  کد ملک : A9164228
  متراژ : 91 متر
  طبقه : 2 جلو
  سال ساخت : 1383
  مبلغ رهن: 160,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/4/29

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان
  کد ملک : A7572822
  متراژ : 75 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1390
  مبلغ رهن: 130,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/4/29

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فردوس
  کد ملک : A17419
  متراژ : 75 متر
  طبقه : 1
  سال ساخت : 1386
  مبلغ رهن: 100,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/4/28

  آپارتمان اداری تجاری در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون حجت
  کد ملک : A2227390
  متراژ : 22 متر
  طبقه : 1
  سال ساخت : 1388
  مبلغ رهن: 55,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/4/23

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان بندر

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان بندر زیتون و زیبا
  کد ملک : A9089470
  متراژ : 90 متر
  طبقه : 4 جلو
  سال ساخت : 1385
  مبلغ رهن: 80,000,000
  مبلغ اجاره: 1,200,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/4/23

  تجاری مغازه کلید اول در زیتون کارمندی خیابان زهره

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زهره
  کد ملک : A4066353
  متراژ : 40 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1399
  مبلغ رهن: 250,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/4/16

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان زهره

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زهره نبش فردوس
  کد ملک : A3033377
  متراژ : 30 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1388
  مبلغ رهن: 35,000,000
  مبلغ اجاره: 4,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/4/14

  تجاری مغازه کلید اول در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون زاهد
  کد ملک : A2764565
  متراژ : 27 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1398
  مبلغ رهن: 250,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/4/9

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فردوسی ملیراه

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فردوسی ملیراه زمزم زمرد
  کد ملک : A8059505
  متراژ : 80 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1386
  مبلغ رهن: 140,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/4/9

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فتاح

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فتاح زهره زاویه
  کد ملک : A12537481
  متراژ : 125 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1384
  مبلغ رهن: 180,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 3
  تعداد واحد : 6
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/4/8

  رهن آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان عباسی

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان عباسی زمزم و زمرد
  کد ملک : A9515710
  متراژ : 95 متر
  طبقه : 2 جلو
  سال ساخت : 1386
  مبلغ رهن: 160,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/4/8

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فردوسی

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فردوسی زیتون زمزم
  کد ملک : A8043353
  متراژ : 80 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1386
  مبلغ رهن: 140,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/4/5

  تجاری مغازه در حفاری خیابان

  آدرس : حفاری خیابان
  کد ملک : A4087195
  متراژ : 40 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1395
  مبلغ رهن: 50,000,000
  مبلغ اجاره: 1,600,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/4/5

  تجاری مغازه در حفاری خیابان

  آدرس : حفاری خیابان
  کد ملک : A2522033
  متراژ : 25 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1395
  مبلغ رهن: 60,000,000
  مبلغ اجاره: 300,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/4/5

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان حجت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان حجت زمزم مهزیار
  کد ملک : A2524956
  متراژ : 25 متر
  طبقه : 4
  سال ساخت : 1390
  مبلغ رهن: 15,000,000
  مبلغ اجاره: 1,500,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 0

  تاریخ ثبت:1399/4/5

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان زاویه

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زاویه نبش مهران
  کد ملک : A7823994
  متراژ : 78 متر
  طبقه : جلو
  سال ساخت : 1388
  مبلغ رهن: 100,000,000
  مبلغ اجاره: 12,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/4/5

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان صالحپور

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان صالحپور نبش زمرد
  کد ملک : A12012968
  متراژ : 120 متر
  طبقه : 2 جلو
  سال ساخت : 1380
  مبلغ رهن: 120,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2