• خرید و فروش
 • رهن و اجاره

 • اهواز
  تعداد 27 ملک برای شما یافت شد

  تاریخ ثبت:1399/7/29

  آپارتمان اداری تجاری در زیتون کارمندی خیابان حجت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان حجت زیتون و زمزم
  کد ملک : A7072533
  متراژ : 70 متر
  طبقه : 1 عقب
  سال ساخت : 1388
  مبلغ رهن: 30,000,000
  مبلغ اجاره: 3,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/27

  آپارتمان اداری تجاری در بهزاد شهر خیابان قیصر امین پور هشت

  آدرس : بهزاد شهر خیابان قیصر امین پور هشت
  کد ملک : A10015440
  متراژ : 100 متر
  طبقه : 1
  سال ساخت : 1388
  مبلغ رهن: 120,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/27

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون
  کد ملک : A1871342
  متراژ : 18 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1378
  مبلغ رهن: 70,000,000
  مبلغ اجاره: 6,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/7/26

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان حجت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان حجت
  کد ملک : A1548048
  متراژ : 15 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1390
  مبلغ رهن: 50,000,000
  مبلغ اجاره: 5,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/7/18

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان زاویه

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زاویه نبش صالحپور
  کد ملک : A2593793
  متراژ : 25 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1399
  مبلغ رهن: 90,000,000
  مبلغ اجاره: 4,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/7/16

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فاطمی

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فاطمی
  کد ملک : A12026555
  متراژ : 120 متر
  طبقه : 4 عقب
  سال ساخت : 1385
  مبلغ رهن: 100,000,000
  مبلغ اجاره: 2,000,000  تعداد طبقه : 8
  تعداد واحد : 16
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/7/16

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فاطمی

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فاطمی
  کد ملک : A12037253
  متراژ : 120 متر
  طبقه : 4 عقب
  سال ساخت : 1385
  مبلغ رهن: 100,000,000
  مبلغ اجاره: 2,000,000  تعداد طبقه : 8
  تعداد واحد : 16
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/7/7

  آپارتمان اداری تجاری کلید اول در زیتون کارمندی خیابان حجت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان حجت
  کد ملک : A10541445
  متراژ : 105 متر
  طبقه : 4 جلو
  سال ساخت : 1399
  مبلغ رهن: 200,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 15
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/7/3

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان صالحپور

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان صالحپور بین زیتون و زیبا
  کد ملک : A8780500
  متراژ : 87 متر
  طبقه : 3 عقب
  سال ساخت : 1382
  مبلغ رهن: 75,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/3

  آپارتمان اداری تجاری در زیتون کارمندی خیابان فردوس

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فردوس نبش زیبا
  کد ملک : A20081503
  متراژ : 200 متر
  طبقه : 1
  سال ساخت : 1380
  مبلغ رهن: 250,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/3

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فردوس

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فردوس نبش زیبا
  کد ملک : A20094614
  متراژ : 200 متر
  طبقه : 1
  سال ساخت : 1380
  مبلغ رهن: 250,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/1

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زهره

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زهره نبش فرودس
  کد ملک : A8884381
  متراژ : 88 متر
  طبقه : 4 جلو
  سال ساخت : 1385
  مبلغ رهن: 50,000,000
  مبلغ اجاره: 2,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/1

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون پاساژ
  کد ملک : A1531512
  متراژ : 15 متر
  طبقه : 1
  سال ساخت : 1391
  مبلغ رهن: 200,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 3
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/6/31

  آپارتمان مسکونی کلید اول در زیتون کارمندی خیابان جهانگیری

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان جهانگیری زیتون و زمزم
  کد ملک : A8383403
  متراژ : 83 متر
  طبقه : 2 عقب
  سال ساخت : 1399
  مبلغ رهن: 40,000,000
  مبلغ اجاره: 3,200,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/31

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون اصلی زیتون
  کد ملک : A13088046
  متراژ : 130 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1397
  مبلغ رهن: 400,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/6/31

  زمین و ویلایی در بهزاد شهر خیابان بهزادشهر

  آدرس : بهزاد شهر خیابان بهزادشهر
  کد ملک : A28020518
  متراژ : 280 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1382
  مبلغ رهن: 200,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/6/17

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون
  کد ملک : A2567477
  متراژ : 25 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1392
  مبلغ رهن: 450,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/6/17

  آپارتمان اداری تجاری در زیتون کارمندی خیابان خ حجت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان خ حجت زیتون و زمزم
  کد ملک : A7857476
  متراژ : 78 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1385
  مبلغ رهن: 50,000,000
  مبلغ اجاره: 3,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/10

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زمرد

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زمرد فتاح و فیاض
  کد ملک : A9274654
  متراژ : 92 متر
  طبقه : 4 جلو
  سال ساخت : 1392
  مبلغ رهن: 200,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/5

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان زیتون کارمندی

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون کارمندی خیابان حجت
  کد ملک : A16388973
  متراژ : 163 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1390
  مبلغ رهن: 200,000,000
  مبلغ اجاره: 25,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/6/4

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان خ زیبا

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان خ زیبا
  کد ملک : A3017724
  متراژ : 30 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1386
  مبلغ رهن: 85,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/5/28

  فروش تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان بلوار پاسداران

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان بلوار پاسداران بین زاهد و زمرد
  کد ملک : B7382483
  متراژ : 75 متر
  طبقه : 2
  سال ساخت : 1371
  مبلغ رهن: 0
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/5/28

  آپارتمان مسکونی کلید اول در زیتون کارمندی خیابان بندر

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان بندر
  کد ملک : A9510636
  متراژ : 95 متر
  طبقه : 1 عقب
  سال ساخت : 1397
  مبلغ رهن: 280,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 15
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/26

  آپارتمان مسکونی تک واحده در زیتون کارمندی خیابان فروغ

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فروغ چهارراه اول
  کد ملک : A16061968
  متراژ : 160 متر
  طبقه : 5
  سال ساخت : 1399
  مبلغ رهن: 400,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 7
  تعداد واحد : 7
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/5/21

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان ظهرابی

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان ظهرابی زاهد و مناطق
  کد ملک : A12041676
  متراژ : 120 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1386
  مبلغ رهن: 170,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 1
  تعداد واحد : 2
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/19

  آپارتمان اداری تجاری در حفاری خیابان

  آدرس : حفاری خیابان
  کد ملک : A9424943
  متراژ : 94 متر
  طبقه : 1
  سال ساخت : 1395
  مبلغ رهن: 70,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/5/19

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون حجت
  کد ملک : A23345297
  متراژ : 233 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1392
  مبلغ رهن: 1,200,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1