• خرید و فروش
 • رهن و اجاره

 • اهواز
  تعداد 108 ملک برای شما یافت شد

  تاریخ ثبت:1399/7/26

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون صالحپور زمرد زاهد
  کد ملک : B8712595
  متراژ : 87 متر
  طبقه : 5 جلو
  سال ساخت : 1392
  مبلغ : 1,000,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/24

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زهره

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زهره
  کد ملک : B10361735
  متراژ : 103 متر
  طبقه : 4 جلو
  سال ساخت : 1388
  مبلغ : 1,050,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 9
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/21

  آپارتمان اداری تجاری کلید اول در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون زهره
  کد ملک : B9359525
  متراژ : 93 متر
  طبقه : 6 جلو
  سال ساخت : 1399
  مبلغ : 1,581,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/21

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان هدایت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان هدایت بین زیتون و زمزم
  کد ملک : B7841534
  متراژ : 70 متر
  طبقه : 1 عقب
  سال ساخت : 1387
  مبلغ : 600,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/20

  آپارتمان اداری تجاری در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون اصلی زیتون نبش فردوس
  کد ملک : B7644284
  متراژ : 76 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1384
  مبلغ : 800,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 16
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/15

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان عباسی

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان عباسی نبش زیبا
  کد ملک : A7618285
  متراژ : 76 متر
  طبقه : 5 جلو
  سال ساخت : 1396
  مبلغ : 1,050,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 6
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/9

  فروش آپارتمان مسکونی تک واحده کلید اول در زیتون کارمندی خیابان بندر

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان بندر بین زهره و زاویه
  کد ملک : B15078455
  متراژ : 150 متر
  طبقه : جلو
  سال ساخت : 1398
  مبلغ : 270,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 10
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/7/2

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان زیبا

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیبا هدایت
  کد ملک : B2579152
  متراژ : 25 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1389
  مبلغ : 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/7/2

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون جهانگیری بین زیتون و زیبا
  کد ملک : B8389872
  متراژ : 83 متر
  طبقه : 4 جلو
  سال ساخت : 1388
  مبلغ : 900,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 10
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/2

  فروش آپارتمان اداری تجاری در زیتون کارمندی خیابان پاسداران

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان پاسداران نبش زیبا
  کد ملک : B6225990
  متراژ : 62 متر
  طبقه : 5 عقب
  سال ساخت : 1393
  مبلغ : 682,000,000  تعداد طبقه : 6
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/7/2

  آپارتمان مسکونی در کوی جواهری خیابان منجزی

  آدرس : کوی جواهری خیابان منجزی
  کد ملک : B9347835
  متراژ : 93 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1380
  مبلغ : 780,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/1

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان حجت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان حجت
  کد ملک : B1295352
  متراژ : 12 متر
  طبقه : 3
  سال ساخت : 1390
  مبلغ : 700,000,000  تعداد طبقه : 6
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/6/31

  فروش آپارتمان اداری تجاری در کیانپارس خیابان وهابی

  آدرس : کیانپارس خیابان وهابی 5
  کد ملک : B8582474
  متراژ : 85 متر
  طبقه : 2
  سال ساخت : 1398
  مبلغ : 1,275,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 14
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/6/31

  آپارتمان اداری تجاری کلید اول در کیانپارس خیابان غربی

  آدرس : کیانپارس خیابان غربی نبش
  کد ملک : B26523349
  متراژ : 265 متر
  طبقه : 1
  سال ساخت : 1398
  مبلغ : 1,400,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/31

  آپارتمان اداری تجاری کلید اول در کیانپارس خیابان غربی

  آدرس : کیانپارس خیابان غربی نبش یک
  کد ملک : B26546878
  متراژ : 265 متر
  طبقه : 4
  سال ساخت : 1398
  مبلغ : 7,000,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 4

  تاریخ ثبت:1399/6/31

  فروش آپارتمان اداری تجاری در کیانپارس خیابان اصلی

  آدرس : کیانپارس خیابان اصلی وهابی
  کد ملک : B9231564
  متراژ : 92 متر
  طبقه : 4
  سال ساخت : 1390
  مبلغ : 101,200,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/31

  آپارتمان اداری تجاری در کیانپارس خیابان اصلی کیان پارس

  آدرس : کیانپارس خیابان اصلی کیان پارس نبش 1 غربی
  کد ملک : B7257653
  متراژ : 72 متر
  طبقه : 3
  سال ساخت : 1392
  مبلغ : 1,050,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/6/31

  آپارتمان اداری تجاری در کیانپارس خیابان اصلی کیان پارس

  آدرس : کیانپارس خیابان اصلی کیان پارس نبش
  کد ملک : B7599586
  متراژ : 75 متر
  طبقه : 2
  سال ساخت : 1390
  مبلغ : 1,400,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 16
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/6/31

  فروش آپارتمان اداری تجاری در کیانپارس خیابان اصلی کیان پارس

  آدرس : کیانپارس خیابان اصلی کیان پارس نبش 2
  کد ملک : B12558784
  متراژ : 125 متر
  طبقه : 5
  سال ساخت : 1398
  مبلغ : 3,125,000,000  تعداد طبقه : 8
  تعداد واحد : 23
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/6/31

  آپارتمان اداری تجاری در کیانپارس خیابان اصلی کیان پارس

  آدرس : کیانپارس خیابان اصلی کیان پارس نبش 11
  کد ملک : B9811239
  متراژ : 98 متر
  طبقه : 3
  سال ساخت : 1390
  مبلغ : 1,470,000,000  تعداد طبقه : 8
  تعداد واحد : 23
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/6/29

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فردوس

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فردوس زیتون زمزم
  کد ملک : A7238957
  متراژ : 72 متر
  طبقه : 4 عقب
  سال ساخت : 1385
  مبلغ : 650,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/27

  آپارتمان اداری تجاری در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون اصلی نبش عباسی
  کد ملک : B7178379
  متراژ : 71 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1383
  مبلغ : 700,000,000  تعداد طبقه : 2
  تعداد واحد : 4
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/27

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون ظهرابی
  کد ملک : B10513332
  متراژ : 105 متر
  طبقه : 2 جلو
  سال ساخت : 1388
  مبلغ : 950,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 15
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/25

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان حجت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان حجت
  کد ملک : B8816187
  متراژ : 88 متر
  طبقه : 1 عقب
  سال ساخت : 1389
  مبلغ : 890,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 10
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/24

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون حجت
  کد ملک : B2532874
  متراژ : 25 متر
  طبقه : 4
  سال ساخت : 1390
  مبلغ : 900,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1