• خرید و فروش
 • رهن و اجاره

 • اهواز
  تعداد 117 ملک برای شما یافت شد

  تاریخ ثبت:1399/5/15

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون هدایت
  کد ملک : B7595221
  متراژ : 75 متر
  طبقه : 2 جلو
  سال ساخت : 1385
  مبلغ : 650,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/7

  آپارتمان مسکونی کلید اول در زیتون کارمندی خیابان فیاض

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فیاض
  کد ملک : B14021867
  متراژ : 140 متر
  طبقه : 5
  سال ساخت : 1398
  مبلغ : 2,201,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 10
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/5/7

  فروش تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون فلکه چیتا
  کد ملک : B13725140
  متراژ : 137 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1393
  مبلغ : 4,795,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/5/7

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون فیلسوف
  کد ملک : B11075306
  متراژ : 110 متر
  طبقه : 3 جلو
  سال ساخت : 1393
  مبلغ : 1,155,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 15
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/5/6

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون زهره
  کد ملک : B9836486
  متراژ : 98 متر
  طبقه : 2 عقب
  سال ساخت : 1385
  مبلغ : 800,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/5/6

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون فردوس بین زمرد و زاهد
  کد ملک : B10683406
  متراژ : 106 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1386
  مبلغ : 800,300,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/5

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون هدایت بین زمرد و زاهد
  کد ملک : B7580556
  متراژ : 75 متر
  طبقه : 2 جلو
  سال ساخت : 1385
  مبلغ : 650,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/5

  آپارتمان مسکونی تک واحده در کوی شاهد خیابان کوی شاهد

  آدرس : کوی شاهد خیابان کوی شاهد خیابان سوم
  کد ملک : B15750459
  متراژ : 157 متر
  طبقه : 3 جلو
  سال ساخت : 1394
  مبلغ : 1,360,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 6
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/5/2

  زمین و ویلایی در کوی فرهنگیان خیابان آلاله

  آدرس : کوی فرهنگیان نبش خیابان آلاله
  کد ملک : B75012153
  متراژ : 750 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1385
  مبلغ : 3,375,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/5/1

  فروش تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون مرکز خرید سارا
  کد ملک : B1784608
  متراژ : 17 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1388
  مبلغ : 425,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/4/30

  فروش تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون مرکز خرید زیتون
  کد ملک : B2931204
  متراژ : 29 متر
  طبقه : 3
  سال ساخت : 1395
  مبلغ : 1,160,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/4/29

  آپارتمان مسکونی در حفاری خیابان حفاری فتح 6

  آدرس : حفاری خیابان حفاری فتح 6 روبروی پارک انتهای
  کد ملک : B15021446
  متراژ : 150 متر
  طبقه : 2 جلو
  سال ساخت : 1399
  مبلغ : 1,080,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/4/29

  زمین و ویلایی در آغاجری خیابان

  آدرس : آغاجری خیابان
  کد ملک : B20034377
  متراژ : 200 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1384
  مبلغ : 70,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 0

  تاریخ ثبت:1399/4/29

  آپارتمان مسکونی در آغاجری

  آدرس :
  کد ملک : B7912087
  متراژ : 79 متر
  طبقه : 1
  سال ساخت : 1387
  مبلغ : 330,000,000  تعداد طبقه : 2
  تعداد واحد : 4
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/4/28

  فروش آپارتمان مسکونی در کوی پیروزی خیابان کوی شاهد

  آدرس : کوی پیروزی خیابان کوی شاهد خیابان اول
  کد ملک : B10093182
  متراژ : 100 متر
  طبقه : 4 عقب
  سال ساخت : 1394
  مبلغ : 800,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 10
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/4/26

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون فردوس بین زیتون و زمزم
  کد ملک : B7892405
  متراژ : 78 متر
  طبقه : 4 جلو
  سال ساخت : 1386
  مبلغ : 680,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 17
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/4/26

  تجاری مغازه کلید اول در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون پاسداران
  کد ملک : B11034711
  متراژ : 110 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1397
  مبلغ : 7,700,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/4/26

  آپارتمان اداری تجاری تک واحده کلید اول در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون پاسداران
  کد ملک : B13265272
  متراژ : 132 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1397
  مبلغ : 1,848,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 5
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/4/26

  فروش آپارتمان اداری تجاری در زیتون کارمندی خیابان زاویه

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زاویه
  کد ملک : B9088115
  متراژ : 88 متر
  طبقه : عقب
  سال ساخت : 1398
  مبلغ : 1,360,000,000  تعداد طبقه : 6
  تعداد واحد : 24
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/4/26

  آپارتمان اداری تجاری کلید اول در زیتون کارمندی خیابان زاویه

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زاویه نبش صالحپور
  کد ملک : B11592491
  متراژ : 119 متر
  طبقه : 3
  سال ساخت : 1398
  مبلغ : 1,860,000,000  تعداد طبقه : 6
  تعداد واحد : 24
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/4/26

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون هدایت زهره زاویه
  کد ملک : B10039539
  متراژ : 100 متر
  طبقه : 1 عقب
  سال ساخت : 1395
  مبلغ : 980,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 15
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/4/21

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان حجت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان حجت
  کد ملک : B7097256
  متراژ : 70 متر
  طبقه : 3 جلو
  سال ساخت : 1383
  مبلغ : 510,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/4/14

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فردوس

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فردوس زمزم
  کد ملک : B10037381
  متراژ : 95 متر
  طبقه : 5عقب
  سال ساخت : 1387
  مبلغ : 760,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 16
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/4/12

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فروغ

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فروغ
  کد ملک : B7562118
  متراژ : 75 متر
  طبقه : 3 عقب
  سال ساخت : 1381
  مبلغ : 525,000,000  تعداد طبقه :