• خرید و فروش
 • رهن و اجاره

 • اهواز


  تعداد 79 ملک برای شما یافت شد

  تاریخ ثبت:1399/9/1

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فردوس

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فردوس
  کد ملک : B8122697
  متراژ : 81 متر
  طبقه : 3
  سال ساخت : 1383
  مبلغ : 600,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/9/1

  آپارتمان اداری تجاری در زیتون کارمندی خیابان زمزم

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زمزم
  کد ملک : B6486341
  متراژ : 64 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1395
  مبلغ : 900,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 10
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/9/1

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فردوس

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فردوس
  کد ملک : B7030119
  متراژ : 70 متر
  طبقه : 4 عقب
  سال ساخت : 1384
  مبلغ : 600,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/9/1

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان خیابن ظهرابی

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان خیابن ظهرابی
  کد ملک : B7554223
  متراژ : 75 متر
  طبقه : 3 جلو
  سال ساخت : 1392
  مبلغ : 900,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/8/28

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان عباسی

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان عباسی زیبا و زهره
  کد ملک : B7012618
  متراژ : 70 متر
  طبقه : 3 عقب
  سال ساخت : 1383
  مبلغ : 550,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 16
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/8/27

  فروش آپارتمان واحد جلو در زیتون کارمندی خیابان فتاح

  آدرس : اهواز | زیتون کارمندی | خیابان فتاح | زیتون و زمزم
  کد ملک : 7727
  متراژ : 170 متر
  طبقه : 1
  سال ساخت : 1388
  مبلغ : 2,000,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 9
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/8/20

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فتاح

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فتاح
  کد ملک : B7050619
  متراژ : 70 متر
  طبقه : 4 جلو
  سال ساخت : 1384
  مبلغ : 570,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 2
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/8/19

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون عباسی بین زمزم و زمرد
  کد ملک : B7320091
  متراژ : 73 متر
  طبقه : 1 عقب
  سال ساخت : 1385
  مبلغ : 700,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 16
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/8/19

  آپارتمان مسکونی تک واحده کلید اول در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون بندر
  کد ملک : B15031537
  متراژ : 150 متر
  طبقه : 5 جلو
  سال ساخت : 1399
  مبلغ : 2,475,000,000  تعداد طبقه : 6
  تعداد واحد : 6
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/8/19

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون فردوس
  کد ملک : B8590269
  متراژ : 85 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1380
  مبلغ : 1,650,000,000  تعداد طبقه : 2
  تعداد واحد : 4
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/8/19

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون زمزم
  کد ملک : B10458343
  متراژ : 104 متر
  طبقه : 2 جلو
  سال ساخت : 1399
  مبلغ : 1,768,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 10
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/8/19

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون ظهرابی
  کد ملک : B10071802
  متراژ : 100 متر
  طبقه : 4 عقب
  سال ساخت : 1384
  مبلغ : 980,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 12
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/8/11

  فروش آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فردوس

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فردوس
  کد ملک : B11757358
  متراژ : 117 متر
  طبقه : 3 جلو
  سال ساخت : 1386
  مبلغ : 1,170,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 18
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/8/8

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فتاح

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فتاح
  کد ملک : B8397017
  متراژ : 83 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1383
  مبلغ : 820,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/8/7

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان ملیراه خ مرجان

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان ملیراه خ مرجان بین زمرد زاهد
  کد ملک : B11020688
  متراژ : 110 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1380
  مبلغ : 1,630,000,000  تعداد طبقه : 2
  تعداد واحد : 4
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/8/6

  فروش آپارتمان اداری تجاری کلید اول در زیتون کارمندی خیابان حجت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان حجت
  کد ملک : B9514272
  متراژ : 95 متر
  طبقه : 5 جلو
  سال ساخت : 1399
  مبلغ : 1,805,000,000  تعداد طبقه : 6
  تعداد واحد : 16
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/8/6

  آپارتمان مسکونی در کوروش(کوی ملت) خیابان کوروش

  آدرس : کوروش(کوی ملت) خیابان کوروش 20 متری مقیمی
  کد ملک : B12379681
  متراژ : 123 متر
  طبقه : 6 جلو
  سال ساخت : 1388
  مبلغ : 1,250,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 18
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/7/24

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زهره

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زهره
  کد ملک : B10361735
  متراژ : 103 متر
  طبقه : 4 جلو
  سال ساخت : 1388
  مبلغ : 1,050,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 9
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/21

  آپارتمان اداری تجاری کلید اول در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون زهره
  کد ملک : B9359525
  متراژ : 93 متر
  طبقه : 6 جلو
  سال ساخت : 1399
  مبلغ : 1,581,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/21

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان هدایت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان هدایت بین زیتون و زمزم
  کد ملک : B7841534
  متراژ : 70 متر
  طبقه : 1 عقب
  سال ساخت : 1387
  مبلغ : 600,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/20

  آپارتمان اداری تجاری در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون اصلی زیتون نبش فردوس
  کد ملک : B7644284
  متراژ : 76 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1384
  مبلغ : 800,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 16
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/15

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان عباسی

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان عباسی نبش زیبا
  کد ملک : A7618285
  متراژ : 76 متر
  طبقه : 5 جلو
  سال ساخت : 1396
  مبلغ : 1,050,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 6
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/9

  فروش آپارتمان مسکونی تک واحده کلید اول در زیتون کارمندی خیابان بندر

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان بندر بین زهره و زاویه
  کد ملک : B15078455
  متراژ : 150 متر
  طبقه : جلو
  سال ساخت : 1398
  مبلغ : 270,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 10
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/7/2

  آپارتمان مسکونی در کوی جواهری خیابان منجزی

  آدرس : کوی جواهری خیابان منجزی
  کد ملک : B9347835
  متراژ : 93 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1380
  مبلغ : 780,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/7/1

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان حجت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان حجت
  کد ملک : B1295352
  متراژ : 12 متر
  طبقه : 3
  سال ساخت : 1390
  مبلغ : 700,000,000  تعداد طبقه : 6
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/6/29

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فردوس

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فردوس زیتون زمزم
  کد ملک : A7238957
  متراژ : 72 متر
  طبقه : 4 عقب
  سال ساخت : 1385
  مبلغ : 650,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/27

  آپارتمان اداری تجاری در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون اصلی نبش عباسی
  کد ملک : B7178379
  متراژ : 71 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1383
  مبلغ : 700,000,000  تعداد طبقه : 2
  تعداد واحد : 4
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/27

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون ظهرابی
  کد ملک : B10513332
  متراژ : 105 متر
  طبقه : 2 جلو
  سال ساخت : 1388
  مبلغ : 950,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 15
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/25

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان حجت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان حجت
  کد ملک : B8816187
  متراژ : 88 متر
  طبقه : 1 عقب
  سال ساخت : 1389
  مبلغ : 890,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 10
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/24

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون حجت
  کد ملک : B2532874
  متراژ : 25 متر
  طبقه : 4
  سال ساخت : 1390
  مبلغ : 900,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1